Vypracovanie projektovej dokumentácie


Stavebných profesií

  • zdravotechnika – voda, kanál 
  • ústredné vykurovanie 
  • plynofikácia 

Inžinierských sietí

  • vodovod 
  • splašková a dážďová kanalizácia 
  • NTL, STL, VTL plynovod