Projekčná činnosť


Stavebné profesie

  • zdravotechnika – voda, kanál
  • ústredné vykurovanie
  • plynofikácia

Inžinierske siete

  • vodovod
  • splášková a dážďová kanalizácia
  • NTL, STL, VTL plynovod